Strona oficjalna

Kiedy w 2018r. wygodnie oddać śmieci. Te najgorsze z najgorszych.

Kilkukrotnie w tym roku w Bogucinie, przy skrzyżowaniu ul. Jodłowej i Wrzosowej będzie oczekiwał mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie: MPSZOK).

Nazwa nie mówi wiele, informujemy więc, że można w tym punkcie bezpłatnie oddać między innymi:

 • lekarstwa
 • baterie oraz niewielkie akumulatory przenośne
 • uszkodzone świetlówki energooszczędne (zawierają rtęć)
 • zużyty sprzęt elektryczny i urządzenia elektroniczne
 • inne odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Nie oddajemy w tym punkcie:

 • materiałów zawierających azbest
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki)
 • odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *