Bogucin

Strona oficjalna

Bieżące informacje z Bogucina

1. ul. Jagodowa: zamontowano całość oświetlenia ulicznego, WID utwardził i wyrównał drogę – inwestycja została zakończona.

2. Zamontowano dwa żagle na placu zabaw – zadanie z Funduszu Sołeckiego.

3. Zamontowano kosz przy ul. Gruszowej.

4. W bieżącym roku Gmina przystąpi do projektowania stałej nawierzchni ul. Kolejowej.

5. W sprawie ograniczenia prędkości do 50km/h obejmującej całą ul. Sosnową, Miejski Inżynier Ruchu zaopiniował projekt pozytywnie, czekamy teraz na odpowiedź z Nadleśnictwa Babki – informacja przekazana przez WID.

6. Bogucin został ujęty w tegorocznym planie inwestycyjnym spółki Aquanet, czekamy na przetarg na tą inwestycję.

7. W sprawie przejść dla pieszych przy ul. Słocińskiego będzie podjęta uchwała na sesji czerwcowej – informacja przekazana przez WID.

8. Nadal czekamy na dowieszenie lamp przy ul. Olchowej i Jodłowej.

9. W sprawie świateł przy wyjeździe na ul. Bałtycka- czekamy na odpowiedź z Poznania w sprawie podstawy prawnej, w oparciu o którą, Gmina Swarzędz będzie mogła wydatkować środki publiczne na terenie całkowicie leżącym poza Gminą. Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz poinformował mieszkańców na spotkaniu przedwyborczym, że światła te są priorytetem dla Bogucina i zostały zapisane w Planie Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2024-2030.

10. Budżet obywatelski: projekt znacząco przewyższa kwotę, którą posiadamy z dofinansowania, będziemy musieli podzielić to zadanie na etapy.

11. ul. Gnieźnieńska: w sprawie ograniczenia prędkości na odcinku należącym do Bogucina Gmina odpowiedziała, że mamy zwrócić się do WZDW. Będę tą sprawę monitorować razem ze Stowarzyszenie “Nasz Bogucin” Wystąpiłam również o zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ww. ulicy (projekt jest już gotowy od kilku lat), ponadto zwróciłam się do WID o utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej.

12. Na przełomie kwietnia i maja został naprawiony dach świetlicy wiejskiej w Bogucinie oraz została zamontowana drabina zewnętrzna.

Sołtys Patrycja Koralewska