Strona oficjalna

Bogucińskie dziki przekraczają wszelkie granice

Dziki, które niepokoiły spacerowiczów w graniczącym z Bogucinem lesie równie swobodnie czują się przy granicy Swarzędza. Dzisiejszy Teleskop przygotował o tym materiał wideo.

Traf chciał, że TVP Poznań natknęła się na mieszkankę Bogucina, która w tym materiale (1 minuta 34 sekunda) miała okazję się wypowiedzieć..

Przypomnijmy, że w sprawie “naszych” dzików interwencję podjął w połowie czerwca Sołtys Bogucina – Adam Borówczak. Poniżej zamieszczamy pismo jakie wystosował do Burmistrza Swarzędza.

2015_06_18_dziki_pismo_soltysa_do_burmistrza

Na stronie www Swarzędza zamieszczono porady, jak postępować w przypadku spotkania dzika, którego uznamy za zagrożenie dla siebie:

– W przypadku zauważenia dzika, nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów. Należy spokojnie się oddalić.

– W przypadku bezpośredniego spotkania dzików, nie należy dzików niepokoić. Nie uciekać, gdyż może to sprowokować atak. Najlepiej stać bez ruchu, a następnie powoli się wycofać w bezpieczne miejsce.

– Należy być szczególnie ostrożnym w przypadku spotkania lochy z młodymi, gdyż gdy uzna, iż zagrożone jest bezpieczeństwo jej młodych może stać się bardzo agresywna.
W żadnym wypadku nie zbliżać się do młodych, nie głaskać, nie próbować karmić z ręki.

– Nie należy próbować samodzielnie przeganiać dzików. Zagrożone mogą próbować ataku.

Psy należy wyprowadzać na smyczy. Bezpośrednie spotkanie psa z dzikiem, może skończyć się tragicznie nie tylko dla psa, ale również dla próbującego go ratować właściciela.

– Należy pamiętać, że nawet jeśli dzik sprawia wrażenie oswojonego, to wciąż pozostaje bardzo niebezpiecznym zwierzęciem.

– Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

– Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach-zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.

– Należy zgłaszać wszystkie dzikie wysypiska, zwłaszcza wysypiska odpadów komunalnych do Straży Miejskiej lub Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

– Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

– W szczególnych przypadkach kontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską w Swarzędzu ((61) 65-10-986 – telefon interwencyjny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *