Strona oficjalna

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego oraz niemieckiego

logo_program_angielski

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia z języka angielskiego lub języka niemieckiego w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Akademia Językowa:)”.

Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących, bezrobotnych lub uczących się w wieku 25+ – ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50. roku życia –  z Poznania lub województwa wielkopolskiego z wykształceniem najwyżej średnim.

W ramach projektu zapewniamy 120 godzin szkoleń z języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomach od A1 do C1 (poziomy elementarne do biegłości językowej), które zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie projektu www.akademia.wgpr.pl.

Program szkoleń koncentrować się będzie na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym i obejmuje rozwijanie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz poszerzania słownictwa i znajomości gramatyki. Praca na zajęciach uzupełniana będzie indywidualną pracą uczestników projektu w domu.

  • Zajęcia odbywać się będą 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb) w godzinach rannych, popołudniowych lub w weekendy w grupach 12- osobowych. Jednorazowe zajęcia będą trwać nie dłużej niż 3 godziny lekcyjne (45min) dziennie.
  • Średni czas kursu dla grupy: 5-10 miesięcy.
  • Przed szkoleniami przeprowadzone zostaną testy znajomości języka (pisemne i ustne), w celu kwalifikacji na odpowiedni poziom.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy będą wypełniać cykliczne egzaminy wewnętrzne oraz testy dla sprawdzenia poziomu nauczania.
  • Szkolenia prowadzone będą przez kadrę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem trenerskim.
  • Min. wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.
  • Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu kursu.

Rekrutacja odbywa się poprzez Szkołę Języków Obcych Program sp. z o.o. (dawniej Program-Bell), która również poprowadzi szkolenie z języków obcych. Jest to Szkoła z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz wysokim poziomem nauczania.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy Uczestnicy zostaną skierowani na egzamin zewnętrzny i uzyskają certyfikat potwierdzający poziom biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Po ukończeniu kursu j. niemieckiego istnieje możliwość zatrudnienia jako Opiekun/ka Osoby Starszej przez Agencję Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra (www.opiekunki.interkadra.pl)

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy dostępny na naszej stronie http://www.program-bell.edu.pl/kontakt_program_bell.htm

Facebook: www.facebook.com/angielskiprogram.poznan/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *