Strona oficjalna

List otwarty z ulicy Kolarskiej

Szanowny Burmistrzu Gminy Swarzędz, Marianie Szkudlarek

Pozwalam sobie zwrócić się do Pana, ponieważ wykazał Pan aktywność pod postem na Facebook dotyczącym wyborów. Nadto, przywitał się Pan ze mną dzisiaj w sołeckiej świetlicy w Bogucinie podczas przedmiotowych wyborów.

Jestem mieszkanką Bogucina od roku 2008, zameldowaną na stałe od roku 2010.

Odkąd pan Adam Borówczak piastował funkcję Sołtysa Bogucina nasza ulica (Kolarska) dowiedziała się nareszcie, na czym polega bycie Sołtysem. Zostaliśmy czynnie włączeni w społeczność wiejską i uczestniczyliśmy w jej życiu.

Dzięki panu Adamowi funkcja sołtysa przestała się ograniczać wyłącznie do rozdawania kopert z decyzjami Referatu księgowości podatkowej gminy, sygnowanymi z Pańskiego upoważnienia w styczniu każdego roku.

Wreszcie byliśmy zaopiekowani i z tego miejsca DZIĘKUJĘ Adamowi Borówczakowi za wszystko, co zrobiłeś, abyśmy wiedzieli o tym, co ważne z perspektywy rozwoju Bogucina.

W świetle obowiązujących przepisów wynikających z ordynacji wyborczej pragnę wyrazić SPRZECIW wobec pomijania w oficjalnych listach spisu ludności Bogucina mieszkańców ulicy Kolarskiej, którzy zostali pozbawieni dzisiaj możliwości oddania głosu na swojego reprezentanta i Przewodniczącego Rady Sołeckiej Bogucina.

Od minionych czynności wyborczych do parlamentu RP, a wcześniej prezydenckich znajdowaliśmy się na listach wyborczych z czynnym prawem wyborczym. Naszym jedynym lokalem wyborczym jest świetlica wiejska w Bogucinie, a obszarem przyporządkowanym do sołectwa jest BOGUCIN i obszar dotychczas administrowany przez Adama Borówczaka.

Z perspektywy obywatelskiej jest dla mnie niejasne, dlaczego spisy ludności nie zostały przygotowane z należytą starannością, w wyniku czego zostaliśmy pozbawieni szansy wzięcia udziału w dzisiejszych czynnościach. Uprzejmie proszę o skierowanie sprawy do odpowiedniej jednostki Gminy.

Ze swojej strony zapewniam, że podobnie, jak w sprawie dostępu do drogi publicznej w ulicy Kolarskiej, także i w tej sprawie będę dopominać się o dopełnienie przepisów obowiązującego prawa i formalne wyjaśnienie.

Z wyrazami szacunku – podatnik gminy Swarzędz, mieszkanka Bogucina, członkini społeczności sołectwo Bogucin.

Agnieszka Lopez Chavez

PS. Zaznaczam, że nie tylko mieszkańcy ulicy Kolarskiej nie zostali ujęci w spisie, co od strony organizacyjnej daje marny obraz administracji, która nieprofesjonalnie zrealizowała procedury. Mam nadzieję, że w takim stanie rzeczy udało się stwierdzić prawomocność obrad.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *