Strona oficjalna

W sobotę możesz oddać śmieci. Te najgorsze z najgorszych

W sobotę 30 stycznia 2016r. od godziny 7 do 7:30 w Bogucinie przy skrzyżowaniu ul. Jodłowej i Wrzosowej będzie oczekiwał mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie: MPSZOK). Kolejny termin takiej zbiórki przewidziano na 23 kwietnia.

Nazwa nie mówi wiele, informujemy więc, że można w tym punkcie bezpłatnie oddać między innymi:

 • lekarstwa
 • baterie oraz niewielkie akumulatory przenośne
 • uszkodzone świetlówki energooszczędne (zawierają rtęć)
 • zużyty sprzęt elektryczny i urządzenia elektroniczne
 • inne odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Nie oddajemy w tym punkcie:

 • materiałów zawierających azbest
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki)
 • odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, tel. 61 85 30 813, www.odpady.poznan.pl

2016 01 30 mpszok

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *